ТВ снимци о семинару

Снимак ТВ РТК9

ТВ РТК9
Семинар "Мултимедија у настави и учењу у основној школи", реализован 24-25. 11. 2007. у ОШ "Јован Поповић" у Крагујевцу.
Акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за шк. 2007/2008. год. под редним бројем 054, као изборни програм, са 13 сати обуке, аутора Миљане Милојевић и Љиљане Јанићијевић.