Реализовани семинари

18. семинар 

Датум 19-20. 1. 2013.
Место Ниш
Установа Регионални центар Ниш
Бр. учесника 16
Бр. програма 457
Бр. сати, 
компетенције,
приоритети
16 сати,
К2,
П 6,8
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

17. семинар 
Датум 28-29. 9. 2012.
Место Колут, Сомбор
Установа ОШ "Огњен Прица" Колут, Сомбор
Бр. учесника 20
Бр. програма 457
Бр. сати, 
компетенције,
приоритети
16 сати,
К2,
П 6,8
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић
 
16. семинар 
Датум
12-13. 5. 2012.
Место Нови Пазар
Установа Регионални центар за стручно усавршавање запослених
у образовању Нови Пазар, Стевана Немање 2
Бр. учесника 31
Бр. програма 105
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи                   Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

15. семинар 
Датум
4-5. 5. 2012. 
Место Београд, Савски Венац
Установа ОШ "Др Драган Херцог", Војводе Миленка 33
Бр. учесника 20
Бр. програма 105
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

14. семинар 
Датум
10-11. 1. 2012.
Место Крагујевац
Установа ОШ "Мома Станојловић", Кнеза Михаила 40
Бр. учесника 25
Бр. програма 105
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

13. семинар 
Датум
11-12. 1. 2011. 
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 15
Бр. програма 100
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи Љиљана Јанићијевић

12. семинар 
Датум
11-12. 1. 2011.
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 20
Бр. програма 100
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић

11. семинар 
Датум
23-24. 10. 2010. 
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 24
Бр. програма 100
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи Љиљана Јанићијевић

10. семинар 
Датум
23-24. 10. 2010.  
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 30
Бр. програма 100
Бр. сати и статус 16 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић

9. семинар 
Датум
5-6. 6. 2010. 
Место Чачак
Установа Регионлни центар Чачак, Цара Душана бб
Бр. учесника 21
Бр. програма 101
Бр. сати и статус 13 - обавезан
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

8. семинар 
Датум
15-16. 5. 2010.   
Место Чачак
Установа Регионлни центар Чачак, Цара Душана бб
Бр. учесника 17
Бр. програма 101
Бр. сати и статус 13 - обавезан
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

7. семинар 
Датум
6-7. 3. 2010. 
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 55
Бр. програма 101
Бр. сати и статус 13 - обавезан
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

6. семинар 
Датум
15.6-19.7.2009.    26.9.2009.
Место Београд, Нови Сад, Ниш
Установа Средња техничка ПТТ школа, Београд
ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад
Регионални центар, Ниш
Бр. учесника 35
Бр. програма 109
Бр. сати и статус 13 - изборни  он-лајн
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

5. семинар 
Датум
28-29. 3. 2009.   
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 37
Бр. програма 109
Бр. сати и статус 13 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

4. семинар 
Датум
29-30. 11. 2008. 
Место Крагујевац
Установа Машински факултет, Сестре Јањић бр. 6
Бр. учесника 33
Бр. програма 109
Бр. сати и статус 13 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

3. семинар 
Датум
24-25. 5. 2008.
Место Бор
Установа ОШ "Бранко Радичевић" Моше Пијаде 31
Бр. учесника 25
Бр. програма 054
Бр. сати и статус 13 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

2. семинар 
Датум
24-25. 11. 2007.  
Место Крагујевац
Установа ОШ "Јован Поповић" Краља Милана IV
Бр. учесника 21
Бр. програма 054
Бр. сати и статус 13 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић

1. семинар
Датум
10-11. 11. 2007.
Место Крагујевац
Установа ОШ "Ђура Јакшић" Кајмакчаланска 59
Бр. учесника 25
Бр. програма 054
Бр. сати и статус 13 - изборни
Водитељи Миљана Милојевић, Љиљана Јанићијевић