О семинару

Семинар “Мултимедија у настави и учењу у основној школи” настао је као плод, изворно надахнутог дугогодишњег креативног рада двеју учитељица ОШ “Ђура Јакшић” у Крагујевцу, њихове потребе а и жеље да пруже стручну методичку помоћ учитељима и наставницима основних школа, како би припремање за наставу и њена реализација били квалитетнији и креативнији.

Програм је први пут добио акредитацију од Завода за унапређивање образовања и васпитања 2007. године и налази се у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/08. годину. Од тада Завод за унапређивање образовања и васпитања продужава акредитацију овог програма сваке године. У Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/13. и 2013/2014. годину, налази се под редним бројем 457са 16 сати обуке. Програм развија компетенције К2, и припада приоритетним областима и 8.

Завод за унапређивање образовања и васпитања почео је реализацију пројекта увођења електронског учења (e-learning) или учење на даљину у систем професионалног развоја запослених. На интерном конкурсу Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања, из Каталога одобрених програма за 2008/09. годину, изабрала је пројекат “Мултимедија у настави и учењу у основној школи” за реализацију учењем на даљину – e-learning.

   Машински факултет Крагујевац       
                                                                   

  Семинар "Мултимедија у настави и учењу у основној школи" 

                             на Машинском факултету у Крагујевцу


          Љубиша Антонијевић                                                     Драгослав Милошевић
 
           
Један од семинара посетио је и                                                              Полазнике је поздравио и
               Љубиша Антонијевић                                             Драгослав Милошевић
 представник ЗУОВ-а, сектор за 
осигурање                                                         члан Градског већа

квалитета програма стручног усавршавања                                            Скупштине града Крагујевца

Снимак ТВК9 - Семинар "Мултимедија у настави и учењу у основној школи" - новембар 2007.